Zapytanie nr 04-POKL „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę BK Business Krzysztof Białkowski, projektu nr POKL.08.01.01-10-067/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń.

Termin składania ofert do dnia 09.04.2015 r. do godziny 10:30

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

4_BKB – zal. 1-oferta

4_BKB – zal. 2 – brak powiazan

4_BKB – zal. 3 – ZUS

5_BKB – zal. 4 – wykaz uslug

6_BKB – zal. 5 – Podwyk