Zapytanie nr 04-POKL „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” – wyniki postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pragniemy oświadczyć, iż w ramach zapytania nr. 04-POKL wyłonieni zostali następujący wykonawcy:

Część I zapytania – Unikatum Pracownia Rozwoju Osobistego,
Część II zapytania – Unikatum Pracownia Rozwoju Osobistego,
Część III zapytania – Dudziak i Partnerzy