Zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak wykryty błąd w treści Zapytania Ofertowego nr 3-POKL, jesteśmy zmuszeni anulować ww. zapytanie z datą 10.02.2015 r. Zapytanie po dokonanej korekcie zostanie ponownie zamieszczone na stronie Beneficjenta oraz w serwisie www.bazakonkurencyjności.pl. Za związane z tym niedogodności przepraszamy.

W związku z realizacją przez firmę BK Business Krzysztof Białkowski, projektu nr POKL.08.01.01-10-067/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2. Termin składania do dnia 11.02.2015 r.

Zapytanie ofertowe

2_BKB-zal. 1

3_BKB zal. 2-brak powiazan

4_BKB – zal. 5 Podwyk

5_BKB – zal. 4-wykaz uslug

6_BKB-zal. 3-ZUS

7_BKB-zal. 6 CV

8_BKB_zał. 7_program