O projekcie

Projekt o nazwie „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK BUSINESS z Łasku” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer POKL.08.01.01-10-067/14. Mowa o przeszkoleniu 26 pracowników, tym 9 kobiet i 17 mężczyzn, zatrudnionych w firnie BK BUSINESS.

Każda osoba, która spełnieni wymogi regulaminu może wziąć udział w projekcie. Szkolenia zaczną się na początku sierpnia 2014 r. i potrwają aż do końca czerwca 2015 r. Projekt realizowany zostanie w siedzibie firmy poza szkoleniem „Komunikacja/budowanie zespołu” w ramach Modułów 1, 2 i 3, które jest wyjazdowe.

Dofinansowanie projektu w zakresie treningu skuteczności osobistej menadżerów, kadry średniego i niższego szczebla, a także negocjacje, efektywna sprzedaż, obsługa klienta, sprzedaż i marketing internetowy oraz zarządzanie projektami wg. PRINCES2. Na potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, pracownicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.