Zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak wykryty błąd w treści Zapytania Ofertowego nr 3-POKL, jesteśmy zmuszeni anulować ww. zapytanie z datą 10.02.2015 r. Zapytanie po dokonanej korekcie zostanie ponownie zamieszczone na stronie Beneficjenta oraz w serwisie www.bazakonkurencyjności.pl. Za związane z tym niedogodności przepraszamy.

W związku z realizacją przez firmę BK Business Krzysztof Białkowski, projektu nr POKL.08.01.01-10-067/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2. Termin składania do dnia 11.02.2015 r.

Zapytanie ofertowe

2_BKB-zal. 1

3_BKB zal. 2-brak powiazan

4_BKB – zal. 5 Podwyk

5_BKB – zal. 4-wykaz uslug

6_BKB-zal. 3-ZUS

7_BKB-zal. 6 CV

8_BKB_zał. 7_program

Czytaj więcej

Zapytanie nr 04-POKL „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę BK Business Krzysztof Białkowski, projektu nr POKL.08.01.01-10-067/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń.

Termin składania ofert do dnia 09.04.2015 r. do godziny 10:30

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

4_BKB – zal. 1-oferta

4_BKB – zal. 2 – brak powiazan

4_BKB – zal. 3 – ZUS

5_BKB – zal. 4 – wykaz uslug

6_BKB – zal. 5 – Podwyk

Czytaj więcej

Zapytanie nr 04-POKL „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” – wyniki postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pragniemy oświadczyć, iż w ramach zapytania nr. 04-POKL wyłonieni zostali następujący wykonawcy:

Część I zapytania – Unikatum Pracownia Rozwoju Osobistego,
Część II zapytania – Unikatum Pracownia Rozwoju Osobistego,
Część III zapytania – Dudziak i Partnerzy

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez firmę BK Business Krzysztof Białkowski, projektu nr POKL.08.01.01-10-067/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji szkoleń i doradztwa w ramach szkoleń z zakresu Prince2. Termin składania do dnia 27.02.2015 r. do godziny 12:00

 

Do pobrania:

Zapytanie-ofertowe.pdf

2_BKB-zal. 1

3_BKB zal. 2-brak powiazan

4_BKB – zal. 5 Podwyk

5_BKB – zal. 4-wykaz uslug

6_BKB-zal. 3-ZUS

7_BKB-zal. 6 CV

8_BKB_zał. 7_program

 

Wyniki:

Informacja o wynikach

Czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak wykryty błąd w treści Zapytania Ofertowego nr 3-POKL, jesteśmy zmuszeni anulować ww. zapytanie z datą 10.02.2015 r. Zapytanie po dokonanej korekcie zostanie ponownie zamieszczone na stronie Beneficjenta oraz w serwisie www.bazakonkurencyjności.pl. Za związane z tym niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej

Zapytanie nr 3-POKL „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pragniemy oświadczyć, iż w ramach zapytania nr. 03-POKL wyłoniony został następujący wykonawca: Inprogess Szkolenia Sp. zo.o., Kraków, ul. G. Zapolskiej 38/303.

Czytaj więcej